Herbapol Wrocław
Castagnus Bezpieczna i skuteczna terapia PMS
Jestem

Strona używa plików cookies. Twoja dane zostaną zapisane w postacie ciasteczka, dzięki temu nie będzie konieczne podawanie numeru PWZ, PWZF lub hasła przy kolejnych odwiedzinach strony.

Bezpieczna i skuteczna
terapia PMS

Dowiedz się więcej

PMS3

 • istotne obniżenie standardu życia
 • częstsza nieobecność w pracy
 • mniejsza efektywność
 • gorsze relacje w związku
 • trudności w kontaktach z otoczeniem

Objawy zwykle od 14 r.ż.3
460 okresów w życiu kobiety3
8 lat gorszej jakości życia3

30-40% kobiet w wieku rozrodczym1,
co miesiąc nawet przez 6 dni cierpi z powodu2:

 • tkliwości i obrzmienia piersi,
 • bólów głowy,
 • wzdęć,
 • obrzęków,
 • zaburzeń nastroju (wybuchy gniewu, lęk, irytacja i stany depresyjne).

U 5-8% występują przedmiesiączkowe zaburzenia dysforyczne (PMDD)3

Składnik preparatu Castagnus
Niepokalanek mnisi
(Vitex agnus-castus)

Mechanizm działania
Wyciąg z Vitex agnus-castus:

pobudza receptory opioidowe µ i σ4

naśladuje działanie ß-endorfin4

selektywnie wiąże się z receptorami dopaminowymi D2 w przysadce5

hamuje wydzielanie prolaktyny przez przysadkę5

Łagodzi objawy Zespołu Napięcia Przedmiesiączkowego takie jak: bolesność i uczucie obrzmienia piersi, zaburzenia równowagi emocjonalnej, bóle głowy typu migrenowego, obrzmienie okolic twarzy, rąk i stóp6.

Wpływ wyciągu Vitex agnus-castus na zmniejszenie hiperprolaktynemii

Zmiana stężenia prolaktyny po 3 miesiącach7

Badaniem objęto 50 kobiet w wieku 25-39 lat z hiperprolaktynemią, zaburzonymi cyklami miesiączkowymi oraz niepłodnością pierwotną i wtórną.

Wyciąg z niepokalanka mnisiego powodował istotne statystycznie obniżenie poziomu prolaktyny.

Wpływ wyciągu Vitex agnus-castus na stężenie prolaktyny, normalizację poziomu progesteronu i estrogenów

PO 3 MIESIACACH TERAPII:
Skuteczność porównywalna z bromokryptyną1

40 kobiet z hiperprolaktynemią i 40 kobiet z mastalgią, podawanie bromokryptyny lub wyciąguw z Vitex agnus-castus.

znaczący spadek poziomu prolaktyny (p < 0,0001 dla każdej z grup), bez znaczącej różnicy między grupami

znaczący spadek bólu piersi w samoocenie kobiet (p < 0,0001 dla każdej z grup), bez znaczącej różnicy między grupami

Niepokalanek mnisi (Vitex agnus-castus)
- skuteczna redukcja objawów PMS9

Odsetek pacjentek zgłaszających wybrane objawy PMS przed i po zastosowaniu preparatu Vitex agnus-castus.

przed zastosowaniem Vitex agnus-castus
po zastosowaniu Vitex agnus-castus

Wieloośrodkowe otwarte badanie kwestionariuszowe obejmujące 1634 kobiety z PMS. Pacjentkom podawano wyciąg z niepokalanka mnisiego 40 mg/dobę przez 3 miesiące.

Niepokalanek mnisi (Vitex agnus-castus) skuteczny wg opinii lekarzy9

97% lekarzy potwierdziło skuteczność wyciągu z Vitex agnus-castus w leczeniu PMS.

Pacjentkom podawano wyciąg z niepokalanka mnisiego 40 mg/dobę przez 3 miesiące.

Niepokalanek mnisi (Vitex agnus-castus) skuteczna redukcja mastalgii towarzyszącej PMS10

Loch E.G. (2000 r.)
Halaska M. (1999 r.)
Atmaca M. (2003 r.)
Berger D. (2000 r.)
Schellenberg R. (2001 r.)
Autor i data publikacji Typ badania Czas trwania terapii Łączna liczba pacjentek;
Loch E.G. (2000 r.) kohortowe 3 miesiące 1634
Halaska M. (1999 r.) randomizowane z placebo 3 miesiące 97
Atmaca M. (2003 r.) randomizowane z fluoksetyną 2 miesiące 41
Berger D. (2000 r.) kohortowe 3 miesiące 50
Schellenberg R. (2001 r.) randomizowane z placebo 3 miesiące 170

Niepokalanek mnisi
(Vitex agnus-castus) sprawdzona alternatywa dla SSRI

Nawet 77% kobiet

u których zdiagnozowano PMS, jest leczonych lekami na receptę, w tym głównie preparatami hormonalnymi oraz inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI)11

Zawarty w preparacie Castagnus wyciąg z Vitex agnus-castus:

W porównaniu z fluoksetyną równie skutecznie łagodzi objawy PMS. Sugeruje się korzystniejsze działanie preparatów z niepokalanka mnisiego niż fluoksetyny w łagodzeniu objawów fizycznych12

Niepokalanek mnisi
(Vitex agnus-castus) skuteczność w leczeniu przedmiesiączkowych zaburzeń dysforycznych13

97% lekarzy potwierdziło skuteczność wyciągu z Vitex agnus-castus w leczeniu PMS.

Wieloośrodkowe otwarte badanie kwestionariuszowe obejmujące 1634 kobiety z PMS. Pacjentkom podawano wyciąg z niepokalanka mnisiego 40 mg/dobę przez 3 miesiące.

fluoksetyna przed leczeniem
fluoksetyna po 2 miesiącu terapii
AC przed leczeniem
AC po 1 miesiącu terapii
SAC po 2 miesiącu terapii

DSR - dzienny raport uwzględniający 17 objawów PMS14.

HAM-D - skala depresji Hamiltona - kwestionariusz zawierający 17 pytań, służących do oceny stopnia i skali nasilenia depresji15.

CGI-SI - clinical global impression-severity of illness - siedmiostopniowa skala oceniająca nasilenie objawów choroby16.

Zmniejszenie objawów PMS w skali DSR

Zmniejszenie objawów PMS w skali HAM-D

Zmniejszenie objawów PMS w skali CGI-SI

Niepokalanek mnisi (Vitex agnus-castus)
skuteczność w leczeniu przedmiesiączkowych zaburzeń dysforycznych17

Wyciąg z niepokalanka mnisiego okazał się równie skuteczny jak fluoksetyna w leczeniu objawów PMS (po 2 miesiącach terapii p >0,05). Autorzy badania zasugerowali, iż fluoksetyna wykazuje wyższą skuteczność w przypadku objawów psychologicznych, natomiast niepokalanek mnisi w przypadku dolegliwości fizycznych. Bez istotnych statystycznie różnic pomiędzy grupami. Oba preparaty zapewniały istotną statystycznie poprawę objawów.

Wskazany w leczeniu zaburzeń równowagi emocjonalnej pojawiających się przed miesiączką

Vitex agnus-castus porównanie skuteczności w stosunku do antykoncepcji hormonalnej18

Przeprowadzona w 2017 r. metaanaliza badań wykazała, że Vitex agnus-castus ma skuteczność w łagodzeniu objawów PMS porównywalną z doustną antykoncepcją hormonalną.

Badania porównujące Vitex agnus-castus z doustną antykoncepcją hormonalną

Castagnus - lek zawierający wyciąg suchy z Vitex agnus-castus L. fructus

Wyciąg z Vitexagnus-castus to:

 • skuteczność w zwalczaniu objawów PMS potwierdzona badaniami19,
 • mniej działań niepożądanych w porównaniu do terapii hormonalnej19,
 • ograniczenie negatywnego wpływu na libido w porównaniu do SSRI20,
 • bezpieczna alternatywa dla pacjentek, które nie mogą lub nie chcą stosować preparatów hormonalnych (np. z powodu planowania ciąży)19,
 • bezpieczna alternatywa dla pacjentek, które mają przeciwskazania do stosowania preparatów hormonalnych, takie jak m.in.21:
  • przebyta lub czynna zakrzepica,
  • cukrzyca ze zmianami naczyniowymi,
  • wysokie nadciśnienie tętnicze,
  • palenie > 15 papierosów na dobę,
 • metoda terapii alternatywnej zalecana przez wytyczne22.

1 tabletka zawiera 4,5 mg wyciągu (jako wyciąg suchy) z Vitex agnus-castus L. fructus (równoważny średnio 45 mg owocu niepokalanka mnisiego)

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany w leczeniu łagodnych objawów pojawiających się przed menstruacją (Zespół Napięcia Przedmiesiączkowego - dolegliwości pojawiające się na krótko przed pojawieniem się miesiączki, objawiające się bolesnością i uczuciem obrzmienia piersi, zaburzeniami równowagi emocjonalnej, bólami głowy typu migrenowego, obrzmieniem okolic twarzy, rąk i stóp).

Dla dorosłych kobiet: 1 tabletka 1 raz dziennie