Herbapol Wrocław
Castagnus Bezpieczna i skuteczna terapia PMS
Jestem

Strona używa plików cookies. Twoja dane zostaną zapisane w postacie ciasteczka, dzięki temu nie będzie konieczne podawanie numeru PWZ, PWZF lub hasła przy kolejnych odwiedzinach strony.

Optymalne rozwiązania na bolesne skurcze

Dowiedz się więcej

Rodzina leków SCOPOLAN

Tabletki drażowe 10 i 30 szt.

Skład
10mg butylobromku hioscyny

Czopki 6 szt.

Skład
10mg butylobromku hioscyny

Tabletki drażowe 10 szt.

Skład
10mg butylobromku hioscyny
+ 250mg metamizolu sodowego jednowodnego

Mechanizm działania

BUTYLOBROMEK HIOSCYNY

DZIAŁANIE:

 • spazmolityczne
 • obwodowe działanie antycholinergiczne

EFEKT:

 • eliminacja skurczów mięśni gładkich przewodu pokarmowego, dróg żółciowych i układu moczowo-płciowego
 • zahamowanie perystaltyki przełyku, żołądka, dwunastnicy, jelita cienkiego i grubego

METAMIZOL SODOWY

DZIAŁANIE1:

 • zahamowanie syntezy prostaglandyn w OUN
 • zwiększenie tolerancji bólu

EFEKT1:

 • silny przeciwbólowy i przeciwgorączkowy
 • słabszy spazmolityczny i uspokajający

Zastosowanie

WSKAZANIA
dolegliwości bólowe w stanach skurczowych3:

przewodu
pokarmowego

skurcze żołądka
kolka jelitowa
zespół jelita drażliwego

dróg
żółciowych

kolka żółciowa

układu
moczowo-płciowego

kolka nerkowa
stany skurczowe związane z kamicą moczowodową
bolesne miesiączkowanie

Scopolan dawkowanie

Doustnie

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat
1 do 2 tabletek drażowanych 3 do 5 razy na dobę

Dzieci od 6 do 12 at
1 tabletka drażowana 2 razy na dobę

Doodbytniczo

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat
1 do 2 czopków 2 do 3 razy na dobę

Dzieci od 6 do 12 lat
1 czopek 2 do 3 razy na dobę

Doustnie

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 14 lat
1 do 2 tabletek drażowanych jednorazowo

Dzieci w wieku 10 do 14 lat
stosować tylko według wskazań lekarza

Przy nasilonych dolegliwościach
1 do 2 tabletek drażowanych do 3 razy na dobę

ZESPÓŁ JELITA DRAŻLIWEGO (IBS)

Składnik leku Scopolan - butylobromek hioscyny to potwierdzona badaniami skuteczność w biegunkowej postaci zespołu jelita drażliwego3.

przed leczeniem
po leczeniu

Tabletki

Czopki

Do badania włączono 118 pacjentów z IBS i 45 zdrowych ochotników

Badane osoby otrzymywały:

 1. grupa badana : 20 mg HBB* (tabletki) doustnie trzy razy na dobę, n=37
  grupa kontrolna: tabletki z drotaweryną (80mg), n=30 lub glukonianem wapniowym n=16, doustnie 3 razy dziennie
 2. grupa badana : 30 mg HBB*, (czopki) doodbytniczo raz na dobę, n=21
  grupa kontrolna: czopki z nagietkiem n=14

Wyniki:

W grupie pacjentów z postacią biegunkową IBS otrzymujących HBB* zarówno w postaci tabletek jak i czopków nastąpiła istotna redukcja nasilenia bólu. Nie zaobserwowano istotnego efektu działania w grupie stosującej drotawerynę.

*HBB – butylobromek hioscyny

Skurczowe bóle brzucha

 • Działanie spazmolityczne butylobromku hioscyny w miejscu skurczu
 • Ośrodkowe działanie przeciwbólowe metamizolu
 • skuteczność w walce ze źródłem bólu w stanach spastycznych przewodu pokarmowego i układu moczowo-płciowego4,5,6,7,8,9

W badaniach wykazano szybki początek działania rozkurczowego butylobromku hioscyny - już 15 minut od doustnego zastosowania leku.
30% redukcja nasilenia bólu była odczuwana po 45 min od przyjęcia leku vs 60 min (placebo)9.

Skuteczność

Skuteczność przeciwbólowa butylobromku hioscyny w postaci biegunkowej IBS potwierdzona badaniami10
Rekomendowany w czynnościowych bólach brzucha o podłożu skurczowym3

Skuteczność butylobromku hioscyny i metamizolu potwierdzona w kolkowych bólach skurczowych4, 5, 7, 8, 9

Badania kliniczne HBB + metamizol

odsetek pacjentów z zadowalającym lub dobrym efektem leczenia8, 9
Procent pacjentów

- 463 pacjenci z bólem w stanach skurczowych p. pokarmowego,
dróg żółciowych i moczowych - badanie podwójnie zaślepione


3 grupy: placebo
HBB 20mg 3x/dz;
HBB+Metamizol 20+ 500 3x/dz
czas:
4 dni


OCENA SKUTECZNOŚCI BUTYLOBROMKU HIOSCYNY W LECZENIU BÓLÓW SKURCZOWYCH

Prawie 90% pacjentów z kurczowymi bólami brzucha — w tym bólami miesiączkowymi, przyjmujących butylobromek hioscyny w otwartym obserwacyjnym badaniu klinicznym, oceniło efekt leczenia butylobromkiem hioscyny jako dobry lub bardzo dobry (n= 1417)10

SKUTECZNOŚĆ HBB W ZESPOLE BOLESNEGO MIESIĄCZKOWANIA

Większość kobiet mających regularne cykle miesiączkowe z jajeczkowaniem odczuwa w czasie miesiączki ból i skurcze.

U 3-10 % ból jest silny i towarzyszą mu nudności, wymioty, biegunka i osłabienie. Stan ten określa się jako pierwotne bolesne miesiączkowanie lub zespół bolesnego miesiączkowania (dysmenorrhoea)11.

BUTYLOBROMEK HIOSCYNY SZYBKO PRZYNOSI ULGĘ W BÓLU MIESIĄCZKOWYM

Większość pacjentek stosujących HBB w skurczach wywołanych bólami miesiączkowymi, zaobserwowała początek łagodzenia objawów w ciągu 45 minut od przyjęcia badanego leku10.

BEZPIECZEŃSTWO TERAPII HBB
PORÓWNYWALNE Z PLACEBO

 

Słabe wchłanianie z przewodu pokarmowego — zmniejszone ryzyko wystąpienia ogólnoustrojowych działań antycholinergicznych (nawet w przypadku wysokich dawek — 600 mg)8

 

Bardzo słabe przenikanie przez barierę krew-mózg = brak wpływu na OUN8 słabe wchłanianie z przewodu pokarmowego

Selektywne gromadzenie się substancji w miejscu działania = działanie miejscowe8

Dobra tolerancja potwierdzone badaniami8:

  placebo n = 592 HBB n = 597
Działania niepożądane 8,6% 12,6%
Działania niepożądane ze strony układu pokarmowego, w tym: 2,3% 4,9%
nudności 0,7% 1,5%
zaparcia 0,2% 0,2%
suchość w ustach 0,2% 0,0%

Metamizol
vs. paracetamol

METAMIZOL

silne działanie przeciwbólowe

 • LEPSZY EFEKT PRZECIWGORĄCZKOWY12
 • Bezpieczeństwo stosowania analogiczne do paracetamolu14
 • Skuteczniejszy analegetyk13, 14

porównanie NASILENIA bólu u pacjentów przyjmowanych na oddział pooperacyjny, na skali VAS13, 14.

Badanie prospektywne, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo, podanie donaczyniowe, 45 min przed zakończeniem operacji, n=80 osób, 4 grupy badanie (20 os/ grupę): 1) parekoksyb 40mg 2) paracetamol 1g 3) metamizol 1 g 4) placebo (sól fizjologiczna)

VAS po zakończeniu operacji (45 min po podaniu leku)
VAS w momencie wypisania (po 2 godzinach obserwacji – 2 godziny 45 min po podaniu leku10)

VAS - wizualna skala analogowa
*p < 0,05 w porównaniu do parekoksybu, paracetamolu, placebo.

80 pacjentów (4 grupy po 20 osób)

METAMIZOL (n = 20)

PARACETAMOL (n = 20)

PAREKOKSYB (n = 20)

PLACEBO (n = 20)

Ból po zakończeniu operacji pacjenci oceniali na wizualnej skali analogowej (VAS) (0-100 pkt, gdzie 0 oznacza brak bólu, a 100 najgorszy wyobrażalny ból)
Zaobserwowano istotnie niższy ból bezpośrednio po zakończeniu operacji u pacjentów, którym podawano metamizol w porówaniu do pozostałych metod leczenia.

PORÓWNANIE DZIAŁANIA
METAMIZOLU
I PARACETAMOLU

  METAMIZOL17 PARACETAMOL17
działanie przeciwbólowe TAK TAK
działanie przeciwzapalne TAK NIE
działanie przeciwgorączkowe TAK TAK
działanie uspokajające TAK NIE
działanie spazmolityczne TAK NIE